مشتریان وفادار:

در این لیست نام دوستانی که بیشترین خرید را به صورت پرداخت آنلاین از سایت داشته اند به ترتیب امتیاز وجود دارد.


1 حسین منصوری (امتیاز 3,182)2 ایمان دهقان (امتیاز 464)3 gh sh (امتیاز 457)4 فرزاد سیدی (امتیاز 452)
5 احمد رضا دانشیان (امتیاز 447)6 میلاد هوشمندی فلاح (امتیاز 438)7 REZA HEYDARNIA (امتیاز 430)8 mostafa ghasemi (امتیاز 420)
9 امین فیصلی (امتیاز 416)10 حسن شهبازی (امتیاز 413)11 منصور کمال الدینی (امتیاز 413)12 آیدین احمدنژاد (امتیاز 411)
13 آیسا امیدی (امتیاز 409)14 a e (امتیاز 408)15 حسن طهماسبی (امتیاز 407)16 حمید ابراهیمی (امتیاز 407)