مشتریان وفادار:

در این لیست نام دوستانی که بیشترین خرید را به صورت پرداخت آنلاین از سایت داشته اند به ترتیب امتیاز وجود دارد.


1 حسین منصوری (امتیاز 3,182)2 سمیرا ال عباس (امتیاز 754)3 سیدراضی احمدی (امتیاز 752)4 mehdi aghelian (امتیاز 670)
5 ملینا هواکمیان (امتیاز 490)6 امید اریانژاد (امتیاز 490)7 ایمان دهقان (امتیاز 464)8 مجید کرمی (امتیاز 461)
9 gh sh (امتیاز 457)10 فرزاد سیدی (امتیاز 452)11 احمد رضا دانشیان (امتیاز 447)12 میلاد هوشمندی فلاح (امتیاز 438)
13 REZA HEYDARNIA (امتیاز 430)14 mostafa ghasemi (امتیاز 420)15 امین فیصلی (امتیاز 416)16 حسن شهبازی (امتیاز 413)