مشتریان وفادار:

در این لیست نام دوستانی که بیشترین خرید را به صورت پرداخت آنلاین از سایت داشته اند به ترتیب امتیاز وجود دارد.


1 حسین منصوری (امتیاز 3,182)2 gh sh (امتیاز 457)3 میلاد هوشمندی فلاح (امتیاز 438)4 REZA HEYDARNIA (امتیاز 430)
5 mostafa ghasemi (امتیاز 420)6 حسن شهبازی (امتیاز 413)7 امین فیصلی (امتیاز 413)8 منصور کمال الدینی (امتیاز 413)
9 حسن احمدنژاد (امتیاز 411)10 آیسا امیدی (امتیاز 409)11 حمید ابراهیمی (امتیاز 407)12 مصطفی جهان ابادیان (امتیاز 406)
13 حامد عربشاهی (امتیاز 406)14 رضا جهانی (امتیاز 405)15 مهدی پورصمدی (امتیاز 404)16 امین دهقان (امتیاز 404)