مشتریان وفادار:

در این لیست نام دوستانی که بیشترین خرید را به صورت پرداخت آنلاین از سایت داشته اند به ترتیب امتیاز وجود دارد.


1 حسین منصوری (امتیاز 3,182)2 سمیرا ال عباس (امتیاز 754)3 سیدراضی احمدی (امتیاز 752)4 mehdi aghelian (امتیاز 670)
5 مجید کرمی (امتیاز 651)6 علی عارفی نیا (امتیاز 550)7 غلامرضا شاه کمالی (امتیاز 533)8 حسن احمدنژاد (امتیاز 511)
9 r ganbarzade (امتیاز 498)10 ملینا هواکمیان (امتیاز 490)11 امید اریانژاد (امتیاز 490)12 ایمان دهقان (امتیاز 464)
13 gh sh (امتیاز 457)14 فرزاد سیدی (امتیاز 452)15 احمد رضا دانشیان (امتیاز 452)16 میلاد هوشمندی فلاح (امتیاز 438)